<< Επιστροφή

Διαγωνισμός για ανάθεση το τμήματος καθαριότητας δημοτικών σταθμών

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15040 ΚΑΕ 22222-222 ΣΑΕ 11111-111
Ισχύει από 19/1/2017 12:00 πμ Έως 28/1/2017 12:00 πμ
Σε Εξέλιξη

Η διαγωνισμός είναι μειοδοτικός 

Επισυναπτόμενα Αρχεία Διαγωνισμού

Διευκρινίσεις

τίτλος διευκρίνισης

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15042
20/1/2017 12:00 πμ

δοκιμαστική περιγραφή

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Παρατάσεις