<< Επιστροφή

test Διαγωνισμός

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15032 ΚΑΕ 22222-222 ΣΑΕ 11111-111
Ισχύει από 5/1/2017 10:00 πμ Έως 7/1/2017 1:00 μμ
Σε Εξέλιξη

test

Επισυναπτόμενα Αρχεία Διαγωνισμού

Διευκρινίσεις

test κείμενο Διευκρίνισης

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15035
6/1/2017 12:00 πμ

τεστ περιγραφή Διευκρινίσεων

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Παρατάσεις

Test Τιτλος Παρατάσεων

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15034
Παράταση μέχρι 6/1/2017 12:00 μμ

τεστ κειμενο παράτασης

Επισυναπτόμενα Αρχεία