<< Επιστροφή

Διαγωνισμός για θέρμανση σχολικών κτιρίων

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15028 ΚΑΕ 34643-654 ΣΑΕ 54326-357
Ισχύει από 26/12/2016 12:00 πμ Έως 28/12/2016 12:00 πμ
Σε Εξέλιξη

Μειοδοτικός διαγωνισμός 

Επισυναπτόμενα Αρχεία Διαγωνισμού

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15031
26/12/2016 12:00 πμ

Δοκιμαστικό κείμενο διευκρίνισης

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Παρατάσεις

Δοκιμαστικό κείμενο Παράτασης

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15030
Παράταση μέχρι 30/12/2016 12:00 μμ

Δοκιμαστική περιγραφή

Επισυναπτόμενα Αρχεία